Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest dzia?em medycyny, ktry zajmuje si? leceniem operacyjny tkanek i narz?dw jamy ustnej. Zabiegiem najcz??ciej wykonywanym w jej ramach jest usuni?cie z?ba. Obecnie ekstrakcja z?ba jest ostateczno?ci?, kiedy wszystkie inne metody leczenia nie przynios?y efektu. W celu ratowania z?ba chirurgia wspomaga rwnie? inne dziedziny stomatologii ( endodoncj?, leczenie chorb przyz?bia, protetyk? ). Ka?dy zabieg chirurgiczny wykonywany jest w skutecznym i bezpiecznym znieczuleniu miejscowym oraz z zachowaniem pe?nej ochrony pacjenta.

chirurgiaW zakresie chirurgii w naszym gabinecie wykonujemy:

 • konsultacje chirurgiczn?
 • pomoc w przypadkach urazw
 • usuni?cie z?ba
 • usuni?cie chirurgiczne z?ba
 • usuni?cie z?bw zatrzymanych
 • usuni?cie z?bw m?dro?ci
 • usuni?cie pozosta?o?ci korzeni
 • resekcje wierzcho?kw korzeni z?bw
 • hemisekcje
 • radektomie
 • premolaryzacje
 • chirurgiczne wyd?u?enie korony z?ba
 • przygotowanie tkanek mi?kkich i twardych przed leczeniem protetycznym
 • plastyk? w?dzide?ek
 • inne

telefon2
rejestracja3