Profilaktyka

Profilaktyka ma na celu zapobieganie powstawaniu wszystkich problemw w jamie ustnej. Znacznie ?atwiej, taniej i krcej jest zapobiega? ni? leczy?. Podstaw? profilaktyki jest odpowiednia dieta oraz w?a?ciwa higiena jamy ustnej. Dodatkowo zabiegi profilaktyczne wykonywane przez pacjenta nale?y wspomaga? profilaktyk? profesjonaln? wykonywan? przez zesp? stomatologiczny. Wsp?dzia?anie pacjenta i lekarza w dzia?aniach profilaktycznych pozwala na utrzymanie zdrowego i pi?knego u?miechu przez d?ugie lata. Rwnie? utrzymanie efektw leczenia wymaga stosowania odpowiednio dobranej i regularnej profilaktyki.

profilaktykaW zakresie profilaktyki wykonujemy:

  • przegl?d stanu jamy ustnej,
  • instrukta? higieny jamy ustnej obejmuj?cy nauk? prawid?owego szczotkowania z?bw oraz dobr dodatkowych akcesoriw do utrzymania higieny jamy ustnej
  • wskazwki dotycz?ce odpowiedniej diety,
  • profesjonalny skaling, czyli usuwanie kamienia naz?bnego,
  • usuwanie przebarwie? i osadw przy pomocy piaskarki ( piaskowanie ),
  • usuwanie miejsc zalegania p?ytki bakteryjnej ( np. korekta nieodpowiednio wykonanych wype?nie? ),
  • fluoryzacj? z?bw,
  • lakowanie z?bw.

Profilaktyka to rwnie? regularne wizyty kontrolne przeprowadzane w zale?no?ci od potrzeb raz na 3 lub 6 miesi?cy.

telefon2
rejestracja3