Stomatologia dzieci?ca

dzieciecaDziecko w gabinecie stomatologicznym to pacjent wyj?tkowy. Idea?em jest je?eli podczas pierwszej wizyta dziecka nie wykonuje si? ?adnych zabiegw. Jest to tzw. wizyta adaptacyjna, podczas ktrej dziecko zapoznaje si? z nowym miejscem jakim jest dla Niego gabinet stomatologiczny. U?ywaj?c ?atwych do zrozumienia s?w opisujemy do czego s?u?? wszystkie urz?dzenia oraz jak wa?ne jest dbanie o z?by i ich regularne mycie. Dziecko dowiaduje si? rwnie? o roli diety w dbaniu o zdrowie z?bw. Na kolejnych wizytach stopniowo dzieci poddawane s? zabiegom. Ka?dy zabieg mog?cy wywo?ywa? przykre odczucia poprzedzony jest znieczuleniem miejscowym, dzi?ki czemu przebiega on komfortowo. Po zako?czeniu wizyty dziecko jest nagradzane. 

telefon2
rejestracja3