Stomatologia estetyczna

Rola, jak? w dzisiejszych czasach ma do spe?nienia stomatolog nie ogranicza si? do leczenia blu i prchnicy. Coraz wi?cej ludzi szuka pomocy w gabinecie stomatologicznym w celu poprawy koloru swoich z?bw, ich kszta?tu oraz ustawienia. Stomatologia estetyczna ??czy ze sob? wiele dziedzin takich jak protetyka, periodontologia, ortodoncja czy chirurgia w celu poprawy b?d? przywrcenia pi?knego u?miechu. Bia?e, rwne z?by o ?adnym kszta?cie s? oznak? zdrowia, przyczyniaj? si? do wi?kszej samooceny oraz daj? poczucie pewno?ci w kontaktach mi?dzyludzkich.

estetykaW ramach stomatologii estetycznej wykonujemy:

  • wybielanie z?bw,
  • licwki porcelanowe,
  • korony porcelanowe,
  • wk?ady i nak?ady porcelanowe lub kompozytowe,
  • estetyczne odbudowy kompozytowe,
  • korekty przebiegu dzi?se? w celu poprawy tzw. estetyki czerwonej,
  • wk?ady i nak?ady porcelanowe lub kompozytowe,
  • ozdabianie z?bw bi?uteri?.

telefon2
rejestracja3