Rejestracja

Na wizyt? w naszym gabinecie nale?y si? wcze?niej umwi?. Rejestracji mo?na dokona? drog? telefoniczn? pod numerem telefonu 660 439 449, osobi?cie odwiedzaj?c gabinet, wype?niaj?c formularz rejestracyjny lub drog? mailow? pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku rejestracji drog? elektroniczn? po wype?nieniu formularza kontaktowego lub wys?aniu emaila oddzwonimy do Pa?stwa w celu dokonania rezerwacji wizyty.Bardzo zale?y nam na dobrej organizacji pracy gabinetu, dlatego nasz dzie? pracy jest dok?adnie zaplanowany, a pacjenci przyjmowani s? o okre?lonych godzinach.


Rezerwacja terminu wizyty jest rodzajem niepisanej umowy pomi?dzy pacjentem a lekarzem. Zesp? stomatologiczny w umwionym terminie rezerwuje odpowiedni? ilo?? czasu przeznaczon? na dany zabieg, a pacjent zobowi?zuje si? do pojawienia w gabinecie.


Je?eli z jakiekolwiek przyczyny nie mo?ecie Pa?stwo przyby? na zarezerwowan? wizyt? prosimy o poinformowanie nas o tym co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem wizyty. Pozwoli to nam na zmian? grafiku lekarza i przyj?cie innego pacjenta.


W przypadku nieobecno?ci lekarza zostaniecie Pa?stwo o tym wcze?niej poinformowani, zaproponowany zostanie nowy, dogodny termin wizyty.

telefon2
rejestracja3